ds-abutment-placement ds-anesthetics ds-bone-regeneration ds-cad-cam ds-cerec ds-diagnosis ds-endodontics ds-maging-systems ds-implant-placement ds-implant-planning ds-implants ds-inlab ds-instruments ds-irrigation ds-obturation ds-orthodontics ds-planning-impression ds-polishing ds-preventive ds-prosthetics ds-restorative ds-retention-protection ds-scaling ds-set-up ds-tooth-preparation ds-implants-category ds-treatment-centers ds-treatment-preparation ds-treatments ds-implants-digital-category all analyse arrow-back arrow-down Slice 1 arrow-right arrow-top-right article Created with Sketch. book broschure Created with Sketch. burger case_study Created with Sketch. check chevron-down arrow-left arrow-right close vorher_nachher comparison construct consulting anwender digital digital-scan xxx-1 ds-cad-cam ds-endodontics ds-imaging-systems ds-implants ds-instruments ds-orthodontics ds-preventive ds-prosthetics ds-restorative ds-treatment-centers exe facebook file filter flyer Created with Sketch. form globe grinder home hotline image Created with Sketch. image-comparison initiative linked-in more-quality minus mirror video Created with Sketch. omnicam other Created with Sketch. oven overlay pdf picture place plan planning planning-2 plus podcast ppt presentation Created with Sketch. press_releases Created with Sketch. PRESS treatment promotion Created with Sketch. Artboard quote-text-german Created with Sketch. quote-english quote-french realistic more-quality restauration 04 robot scan search shop site_references software study Created with Sketch. support text text_piece Created with Sketch. treatment twitter upload Created with Sketch. version Created with Sketch. video Created with Sketch. whitepaper Created with Sketch. wifi youtube zip
Skontaktuj się:

Prof. dr hab. n. med. Jan Pietruski

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w 1989r. uzyskał dyplom lekarza, a w 1992r. lekarza stomatologa. Po studiach przez 8 lat pracował w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej jako asystent i adiunkt. Specjalista I stopnia ze stomatologii ogólnej, II stopnia z protetyki stomatologicznej. W 1996 roku obronił wyróżnioną pracę doktorską pt. "Badania wybranych funkcji granulocytów obojętnochłonnych (PMN) krwi obwodowej, składników dopełniacza i przeciwciał u osób ze stomatopatią protetyczną powikłaną kandydiazą". W 2013 roku na podstawie rozprawy „Ocena siły retencji wybranych rodzajów koron podwójnych” uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Wiedzę zawodową zdobywał w kraju i za granicą: we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i USA. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i wystąpień na zjazdach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych; monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, która ukazała się w 2010 roku i współautorem wydawnictw „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem” oraz „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”.

Za działalność naukową otrzymał szereg nagród, m.in. I i III nagrodę Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, trzykrotnie nagrodę Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku. Monografia „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” została wyróżniona w 2011 roku nagrodą Ministra Zdrowia, a w 2012 roku ukazało się jej tłumaczenie na język rosyjski. Trzykrotny laureat prestiżowej nagrody Tytani Implantologii. Dr Jan Pietruski od 1999 roku prowadzi w Polsce i za granicą szkolenia dla stomatologów. Dotyczą one zagadnień związanych z protetyką stomatologiczną ze szczególnym uwzględnieniem dużych rekonstrukcji protetycznych, zaburzeń zwarcia i estetyki. Jest członkiem założycielem i prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, v-ce prezesem podlaskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, członkiem Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów.