ds-abutment-placement ds-anesthetics ds-bone-regeneration ds-cad-cam ds-cerec ds-diagnosis ds-endodontics ds-maging-systems ds-implant-placement ds-implant-planning ds-implants ds-inlab ds-instruments ds-irrigation ds-obturation ds-orthodontics ds-planning-impression ds-polishing ds-preventive ds-prosthetics ds-restorative ds-retention-protection ds-scaling ds-set-up ds-tooth-preparation ds-implants-category ds-treatment-centers ds-treatment-preparation ds-treatments ds-implants-digital-category all analyse arrow-back arrow-down Slice 1 arrow-right arrow-top-right article Created with Sketch. book broschure Created with Sketch. burger case_study Created with Sketch. check chevron-down arrow-left arrow-right close vorher_nachher comparison construct consulting anwender digital digital-scan xxx-1 ds-cad-cam ds-endodontics ds-imaging-systems ds-implants ds-instruments ds-orthodontics ds-preventive ds-prosthetics ds-restorative ds-treatment-centers exe facebook file filter flyer Created with Sketch. form globe grinder home hotline image Created with Sketch. image-comparison initiative linked-in more-quality minus mirror video Created with Sketch. omnicam other Created with Sketch. oven overlay pdf picture place plan planning planning-2 plus podcast ppt presentation Created with Sketch. press_releases Created with Sketch. PRESS treatment promotion Created with Sketch. Artboard quote-text-german Created with Sketch. quote-english quote-french realistic more-quality restauration 04 robot scan search shop site_references software study Created with Sketch. support text text_piece Created with Sketch. treatment twitter upload Created with Sketch. version Created with Sketch. video Created with Sketch. whitepaper Created with Sketch. wifi youtube zip
Skontaktuj się:

Komplikacje w implantologii i implantoprotetyce - od wyzwania do rozwiązania

Dr n. med. Michał Nawrocki M.Sc.
Nawrocki Clinic
Tadeusza Kościuszki 2a, Gdańsk
05 kwi 2024 - 06 kwi 2024

O czym i dla kogo jest kurs?

Implanty stomatologiczne są uważane za najlepsze rozwiązanie w przypadku uzupełniania braków zębowych, zarówno częściowych, jak i całkowitych. Dzisiejsza wiedza i technologia pozwala na wszczepianie implantów i wykonanie pracy protetycznej w sposób przewidywalny i precyzyjny, a uzyskany efekt jest w pełni satysfakcjonujący zarówno pod względem czynnościowym, jak i estetycznym. Jednakże w określonych okolicznościach mogą pojawić się komplikacje zarówno biologiczne, jak i mechaniczne, a ich leczenie i rozwiązanie tego problemu staje się największym wyzwaniem dzisiejszej implantologii. Kurs przeznaczony jest dla lekarzy praktyków zajmujących się implantologią oraz dla osób, które w swoich praktykach spotykają się z pacjentami, u których występują komplikacje wokół wszczepionych implantów, a chcieliby w sposób przewidywalny i w miarę możliwości komfortowy dla pacjenta, ten problem rozwiązać.

  • Implantologia

Prowadzący

Zagadnienia poruszane podczas kursu:
Dzień I
Część I
1. Sukces w leczeniu implantologicznym – od planowania do oddania pracy
protetycznej, kryteria postępowania (prawidłowa diagnostyka, CBCT,
Nawigacja komputerowa, reguła 3A-2B)
2. Augmentacje tkanek miękkich i twardych jako kryterium długofalowego
powodzenia leczenia (FGG, CTG, vestibuloplastyka, GBR, ABA, technika
Khourego)
3. Nawigacja komputerowa, kiedy staje się niezbędna, a kiedy wszczepiamy
implant „z wolnej ręki”
4. Zagrożenia i ograniczenia podczas chirurgii nawigowanej,
5. Implantacja natychmiastowa z natychmiastowym obciążeniem, protokół
postępowania, komplikacje śród-zabiegowe
Warsztat 1:
Protokół Immediate Smile – samodzielne wprowadzenie implantu w drukowany
model szczęki z użyciem szablonu z natychmiastowym obciążeniem

Część II
Komplikacje wokół implantów
1. Śród-zabiegowe (krwawienie, brak stabilizacji implantu, brak możliwości
obciążenia)
2. Wczesne – do 6 miesiąca po implantacji (brak osteointegracji, odsłonięcie
implantu, martwica płata, infekcja, zapalenie brzeżne przy zintegrowanym
implancie)
3. Odległe – po 6 miesiącach od wszczepienia implantu
– biologiczne (mucositis, peri-implantitis)
– mechaniczne (złamanie łącznika, implantu, uszkodzenia pracy protetycznej)
Zabieg na żywo – leczenie peri-implantitis metodą zamkniętą z wykorzystaniem
lasera Er:YAG i Nd:YAG

Dzień II
Część I
1. Omówienie czynników ryzyka w implantologii
– ogólne (palenie papierosów, choroby ogólne)
– miejscowe (higiena, brak dziąsła skeratynizowanego, prace
cementowane, niewłaściwa odbudowa protetyczna, pozycja implantu,
wcześniejsze zapalenia wokół zębów i implantów)
2. Diagnostyka zapaleń wokół implantów
– zdjęcie RTG – kiedy punktowe, a kiedy CBCT?
– zastosowanie sondy periodontologicznej
– wskaźniki zapalenia (BOP, PD, PI, PUS)
3. Metody leczenia zapaleń wokół implantów
– mucositis, a peri-implantitis
– metody resekcyjne, a regeneracyjne
– metody niechirurgiczne (metoda zamknięta)
– metody chirurgiczne (z odwarstwianiem płata śluzówkowo –
okostnowego)
4. Protokół leczenia w zależności od stopnia zaawansowania zapalenia
Warsztat 2:
Oczyszczanie powierzchni implantu przy pomocy lasera Er:YAG, szczotek
tytanowych, kiret ręcznych, implantoplastyka
Część II
1. Zastosowanie laserów w leczeniu komplikacji wokół implantów:
– laser Er:YAG, Nd:YAG i lasery diodowe (PDT)
– usuwanie tkanki ziarninowej, dekontaminacja powierzchni implantu,
powierzchniowa ablacja kości, głęboka dezynfekcja
– zjawisko fotobiomodulacji
2. Inne metody leczenia zapaleń wokół implantów:
– implantoplastyka
– użycie skalerów, kiret teflonowych, szczotek tytanowych
3. Wskazania do usunięcia implantu
Zabieg na żywo – leczenie peri-implantitis metodą otwartą z odsłonięciem
płata śluzówkowo – okostnowego z wykorzystaniem lasera Er:YAG i Nd:YAG

 

 

Piątek – 05.04.2024

Szkolenie 9:00 – 18:00

Przerwa na Lunch 14:00 – 15:00

Kolacja – 20:00

Sobota 06.04.2024

Szkolenie 9:00 – 17:00

Przerwa na Lunch 14:00 -15:00

Który miesiąc najlepiej
Ci odpowiada?

kwiecień 2024