ds-abutment-placement ds-anesthetics ds-bone-regeneration ds-cad-cam ds-cerec ds-diagnosis ds-endodontics ds-maging-systems ds-implant-placement ds-implant-planning ds-implants ds-inlab ds-instruments ds-irrigation ds-obturation ds-orthodontics ds-planning-impression ds-polishing ds-preventive ds-prosthetics ds-restorative ds-retention-protection ds-scaling ds-set-up ds-tooth-preparation ds-implants-category ds-treatment-centers ds-treatment-preparation ds-treatments ds-implants-digital-category all analyse arrow-back arrow-down Slice 1 arrow-right arrow-top-right article Created with Sketch. book broschure Created with Sketch. burger case_study Created with Sketch. check chevron-down arrow-left arrow-right close vorher_nachher comparison construct consulting anwender digital digital-scan xxx-1 ds-cad-cam ds-endodontics ds-imaging-systems ds-implants ds-instruments ds-orthodontics ds-preventive ds-prosthetics ds-restorative ds-treatment-centers exe facebook file filter flyer Created with Sketch. form globe grinder home hotline image Created with Sketch. image-comparison initiative linked-in more-quality minus mirror video Created with Sketch. omnicam other Created with Sketch. oven overlay pdf picture place plan planning planning-2 plus podcast ppt presentation Created with Sketch. press_releases Created with Sketch. PRESS treatment promotion Created with Sketch. Artboard quote-text-german Created with Sketch. quote-english quote-french realistic more-quality restauration 04 robot scan search shop site_references software study Created with Sketch. support text text_piece Created with Sketch. treatment twitter upload Created with Sketch. version Created with Sketch. video Created with Sketch. whitepaper Created with Sketch. wifi youtube zip
Skontaktuj się:

Przewidywalne protokoły postępowania w implantoprotetyce

Dr n. med. Adam Ziemlewski
Impladent Medical & Dental Clinic
Kartuska 312, Gdańsk
20 maj 2021 - 21 maj 2021

Unikalny kurs prowadzony przez dr n. med. Adama Ziemlewskiego wraz z Zespołem
lekarzy protetyków z Kliniki Impladent. Podczas kursu przedstawiona zostanie idea
i w detalach omówione zasady konsultowania pacjenta i zespołowego planowania
leczenia, również we współudziale technika z laboratorium dentystycznego
Impladent. Dr Ziemlewski omówi wskazania i zasady wykonywania pełnego
spektrum zabiegów stosowanych w implantologii i regeneracji kości – taka
wiedza znakomicie poprawia planowanie zabiegów we współudziale protetyka.
Zaprezentujemy różne rozwiązania protetyczne z dokładną analizą każdego etapu
klinicznego i laboratoryjnego. Podczas kursu wykonamy dwa zabiegi na żywo,
łącznie z fazą protetyczną natychmiastowego obciążenia u pacjenta, z pojedynczym
brakiem i bezzębnego. Podczas warsztatów uczestnicy kursu będą mogli nauczyć
sie planowania w programie Simplant, uczestniczyć w projektowaniu łączników
Atlantis i prac ceramicznych w programie inLab firmy Dentsply Sirona oraz poznać
tips and trics w implantoprotetyce w oparciu o wieloletnie doświadczenie lekarzy
kliniki, pracując na modelach fantomowych z użyciem technik analogowych i skanera
optycznego. W piątek planowane jest integracyjne spotkanie na gdańskiej Starówce

  • Implantologia
  • Warsztaty praktyczne
    z wykorzystaniem
    modeli

Prowadzący

Poziom:
średniozaawansowany / zaawansowany
Cena:
3000 zł brutto

• Wprowadzenie - anatomia, obrazowanie, budowa kości, metabolizm kości,
diagnostyka, możliwości chirurgiczne w implantologii, omówienie wskazań
i techniki implantacji oraz zabiegów augmentacyjnych.
• Koncepcja prosthetically driven implantology – omówienie planowania.
• Mechanika prac opartych na implantach.
• Nawigacja w implantologii - Simplant.
• Implantacja w odcinku estetycznym. Implantacja natychmiastowa,
obciążenie natychmiastowe.
• Zabiegi odsłonięcia implantu i zarządzanie tkankami miękkimi.
• Koncepcje leczenia implantoprotetycznego: pojedynczy brak zębowy
planowanie, przewidywalność.
• Metody pobierania wycisków transferowych (analogowo, cyfrowo).
• Prace prowizoryczne i ich rola w osiąganiu przewidywalnych,
trwałych rezultatów.
• Wybór i projektowanie łącznika (łączniki tymczasowe, standardowe,
Atlantis, duplikaty łączników / Uniabutmenty, Lokatory).
• Projektowanie łączników indywidualnych i belek (Atlantis).
• Wybór i projektowanie korony, odbudowy protetycznej
(materiały, prace cementowane, przykręcane).
• Rozwiązania protetyczne przy nieosiowo wprowadzonym implancie
(łączniki kątowe, uniabutments, przekierowanie śruby).
• Techniki pobierania wycisków przy rozległych brakach i bezzębiu
(analogowo, cyfrowo).
• Wybór materiału i rodzaju pracy protetycznej na pracę ostateczną
(ceramika, tworzywa, prace stałe i ruchome).
• Koncepcja protez iDenture.
• Sprawdzanie pasywności prac złożonych.

 

Zabiegi na żywo:
• Implantacja z natychmiastowym obciążeniem w oparciu o szablon
Simplant i wykonanym z projektu Simplant łącznika Atlantis i korony
frezowanej CAD/CAM.
• Implantacja wielopunktowa/bezzębie z obciążeniem natychmiastowym
pracą stałą na multiunitach/uniabutmentach.
Warsztaty:
• Pobranie wycisku pojedynczego i wielopunktowego z poziomu
implantu (modele Dentsply).
• Pobranie wycisku wielopunktowego z poziomu uniabutmentu
i poziomu Locatora (modele Dentsply), pasywne wklejanie matryc
do protezy z łącznikami Locator.
• Prace cementowane i przykręcane.
• Prace wielopunktowe z poziomu implantu i łącznika
– dokręcanie, zabezpieczenie śrub etc.).
• Stanowisko Simplant.
• Stanowisko Skaner.
• Stanowisko inLab.

Który miesiąc najlepiej
Ci odpowiada?

kwiecień 2024